Адміністративна відповідальність. Зміст дисципліни розкривається в темах:

Предыдущая1234567Следующая

Мета:

Завдання:

Предмет:

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Організація юридичної служби на підприємстві

Мета: вивчення основ діяльності структурного підрозділу підприємства -юридичної служби, засвоєння основних понять, принципів діяльності юридичної служби.

Завдання: засвоїти основні поняття, принципи діяльності юридичної служби, зосередити увагу на обов'язках і правах, зобов'язаннях юридичної служби та особливостях юридичного діловодства.

Предмет: знання з основних напрямків діяльності юридичної служби підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Загальні положення правової роботи та юридичного обслуговування.

2. Структура і функції юридичної служби.

3. Правове становище працівників юридичних служб.

4. Робота юридичної служби з правовими актами.

5. Правова робота по забезпеченню збереження власності суб'єктів господарювання.

6. Організація роботи по укладанню та виконанню договорів.

7. Організація досудового захисту порушених майнових прав суб'єктів господарювання.

8. Організація позовної роботи в суб'єктах господарювання.

9. Організація правової роботи спеціалістами юридичної служби суб'єкта господарювання.

10. Правовий та соціальний захист інтересів спеціалістів юридичних служб.

Податкове право

Мета: цілеспрямована передача студентам необхідного для них спеціального юридично-економічного комплексу знань і понять про існуючі податки, їх види, податкову систему України, її особливість, способи і методи функціонування в межах правового поля України, передбачений чинним законодавством специфічний механізм сплати податків, а також передбачена і регульована законодавством існуюча процедура примусового стягнення сплати податків із злісних неплатників податку, судовий порядок накладання спеціальної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства.

Завдання: психологічно усвідомити існуючих специфічних правових категорій податкових відносин в суспільстві, що існують самостійно на рівні з іншими спорідненими соціально-економічними відносинами, наявність їх як спеціально визначеної юридичної дисципліни; самостійна особливість і передбачена законодавством обов'язковість, існування податкового права, як окремого правового інституту.

Предмет: вивчення основних нормативних актів з оподаткування, податкових правовідносин; види, методи оподаткувань, документальне оформлення податкових платежів, штрафи і санкції.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Податкове право як галузь права. Податкові правовідносини та податково-правова норма.

2. Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку.3. Правовий статус податкових органів України. Податковий контроль.

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

5. Поняття та усунення подвійного оподаткування.

6. Непрямі податки в системі оподаткування. Податок на додану вартість.

7. Акцизний збір.

8. Пряме оподаткування в Україні. Правове регулювання майнових податків.

9. Прибуткове оподаткування в Україні.

10. Консолідовані податки в податковій системі України.

11. Загальнодержавні збори в Україні.

12. Правове регулювання місцевих податків та зборів.


6632817050978269.html
6632907405142714.html
    PR.RU™