Теоретичні відомості. Процес упорядкування записів у таблицях називається сортуванням

Процес упорядкування записів у таблицях називається сортуванням. Порядок сортування записів визначається конкретним завданням. При сортуванні змінюється порядок знаходження записів у базі даних або таблиці. У такий спосіб відбувається зміна бази даних чи таблиці. Команда Дані – Сортування встановлює порядок рядків у таблиці відповідно до вмісту конкретних стовпців.

Сортування по зростанню припускає наступний порядок:

« Числа

« Текст, включаючи текст із числами (поштові індекси, номери автомашин)

« Логічні значення

« Значення помилок

« Порожні клітинки

Сортування по спаданню відбувається у зворотному порядку. Виключенням є порожні клітинки, які завжди розташовуються наприкінці списку(таблиці). Найшвидше й найпростіше сортування по зростанню або спаданню здійснюється за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів Стандартная: .

Фільтрація даних у списку. Фільтрація списку дозволяє знаходити й відбирати для обробки частину записів у списку, таблиці, базі даних. У відфільтрованому списку виводяться на екран тільки ті рядки, які містять певне значення або відповідають певним критеріям. При цьому інші рядки є схованими. В Excel для фільтрації даних використаються команди Автофильтр і Розширений фільтр. У випадку простих критеріїв для вибірки потрібної інформації досить команди Автофильтр. В клітинках виділених заголовків з’являються кнопки: , з їхньою допомогою можна встановлювати критерії фільтрації даних.

Порядок виконання роботи:

1.Завантажити програму MS Excel.

2. Створити таблицю. Для стовпчиків Січень, Лютий, Березень встановити формат даних Грошовий.Розмістити записи в стовпчику Місто в алфавітному порядку. У стовпчику Січень дані розмістити у порядку зростання, а в стовпчику Березень – у порядку спадання


6631686767893533.html
6631744772562425.html
    PR.RU™