Оцінка якості товарів на виробництві

На виробництві оцінка якості товарів здійснюється при постановці нової продукції на виробництво, аналізі динаміки якості, аудиті якості та оцінці ефективності роботи підприємства. У торгівлі - при формуванні торгового асортименту товарів, аналізі якості, що реалізуються. Основними методами тут є реєстраційний та органолептичний. В експертних організаціях оцінка якості здійснюється за заявками споживачів в рамках експертизи якості товару. Мета оцінки - визначення рівня якості або дефектності товару. В освітніх та наукових установах оцінка якості проводиться в навчальному процесі та з метою наукових досліджень.

Основою оцінки якості товару є кваліметрія (від лат. Gualis - "який за якістю", gualitas - якість і грец. Metro - міра) - наука про кількісну оцінку якості будь-яких об'єктів (створюваних, використовуваних, що впливають на суб'єкт).

Предмет кваліметрії - кількісні та некількісні методи оцінки якості.

Оцінка якості товару проводиться шляхом зіставлення показників якості товару з показниками якості аналогічного за призначенням (базового) зразкового товару або з нормативними вимогами стандартів і технічних умов. У результаті порівняння визначається рівень якості.

Рівень якості товару - це відносна характеристика якості товару, заснована на порівнянні значень показників якості оцінюваного товару з базовими значеннями відповідних показників. Оцінка рівня якості товару - це сукупність операцій, що включає вибір номенклатури показників якості оцінюваного товару, визначення значень цих показників і зіставлення їх з базовими значеннями.

Послідовність комплексної оцінки рівня якості товару наступна.

1. Вибір номенклатури одиничних показників якості здійснюється на основі технічних документів на товар (технічне завдання, проект), стандартів, з урахуванням їх значення та умов використання товару, результатів аналізу вимог споживачів, завдань управління якістю продукції, складу і структури характеризуються властивостей, основних вимог до показників якості товару.

Залежно від виду та призначення матеріалу або готового виробу для загальної характеристики і оцінки їх якості можуть бути прийняті ті чи інші показники. Так, для металів і виробів з них показники хімічного складу та фізико-механічних властивостей є найголовнішими; для скла найбільш важливі показники прозорості, термічної і хімічної стійкості і т.д. При оцінці споживчих властивостей обмежуються зазвичай можливо меншим числом показників, але при загальних характеристиках і технічних описах використовують більше число показників.

Часто показники об'єднуються в групи (естетичні, функціональні, ергономічні та ін.). Іноді хімічні та фізичні властивості матеріалів об'єднують в комплекс найбільш важливих технологічних властивостей, що враховуються в технології вироблення того чи іншого виробу. Наприклад, при оцінці волокнистих матеріалів використовуються такі показники, як довжина, величина діаметра волокна, гнучкість, міцність при розтягуванні, показник подовження, чистота волокнистого матеріалу, є найголовнішими технологічними характеристиками при оцінці волокна як матеріалу для прядіння.При складанні номенклатури показників споживчих властивостей товарів встановлюється їх вагомість.

Коефіцієнт вагомості показника якості товару - це кількісна характеристика значущості даного показника якості серед інших показників якості. Даний коефіцієнт встановлюється експертним, соціологічним методом або на основі оцінки ступеня впливу даного показника на ефективність споживання.

2.8


6630279212491734.html
6630320103528957.html
    PR.RU™